Företagsrekonstruktion – allt du behöver veta

Det finns fall då företag som har betalningssvårigheter kan få hjälp och undvika att gå i konkurs medan företaget struktureras om – detta kallas för en företagsrekonstruktion. Detta beviljas i regel endast till företag som bedöms vara långsiktigt livskraftiga men som hamnat på tillfälligt obestånd. Här kan du läsa om vad det innebär, vad lagen …